ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
Log in Georgia

'' Log in Georgia''-ს პროექტის ფარგლებში ვებინარი გაიმართება

გაცნობებთ, რომ პარასკევს, 24 ივლისს, 14:00  საათზე  "Log in Georgia"-ს პროექტის გარემოსდაცვითი და სოციალური საკითხების ჩარჩოდოკუმენტების განხილვის მიზნით, გაიმართება ვებინარი .  

''LOG IN GEORGIA'' -ს პროექტის ფარგლებში გარემოსდაცვითი და სოციალური საკითხების ჩარჩოდოკუმენტები მომზადდა

"Log in Georgia" -ს პროექტის მოსამზადებელ ეტაპზე შემუშავდა გარემოსდაცვითი და სოციალური საკითხების ჩარჩოდოკუმენტები, რომლებიც აღწერს პროექტის ზემოქმედებას ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე და მასთან დაკავშირებულ ასპექტებს.

მსოფლიო ბანკი საყოველთაო ინტერნეტიზაციის სახელმწიფო პროგრამაში ერთვება

მსოფლიო ბანკი მხარს უჭერს საქართველოს ფართოზოლოვანი ქსელების განვითარების 2020-2025 წლების ეროვნულ სტრატეგიას და მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმას. ამ მიზნით, მსოფლიო ბანკმა, საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობით, შეიმუშავა პროექტი "Log in Georgia",

წყალტუბო-ვარციხე-ხონის მიმართულებაზე ოპტიკური ქსელის მშენებლობის მიზნით, გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი

''Log-In Georgia''-ს პროექტის ფარგლებში მორიგი სახელწმიფო შესყიდვა გამოცხადდა. ტენდერის შესახებ დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შემდეგ ბმულზე: