ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
Log in Georgia

ჭიათურა-საჩხერის მიმართულებაზე ოპტიკური ქსელის მშენებლობის მიზნით, ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდა

 ''Log-In Georgia''-ს პროექტის ფარგლებში, ჭიათურა-საჩხერის  მიმართულებაზე ოპტიკური ქსელის მშენებლობის მიზნით,  ტენდერი გამოცხადდა. 

პროექტ Log-In Georgia-ს 2021 - 2022 წლების დამოუკიდებელი აუდიტის დასკვნა

პროექტ Log-In Georgia-ს  2021 - 2022 წლების დამოუკიდებელი აუდიტის დასკვნა  

„Log-In Georgia “-ს პროექტის ფარგლებში ცხადდება ინტერესთა გამოხატვა

„Log-In Georgia “-ს პროექტის ფარგლებში, GIS ონლაინ პორტალის შემუშავების მიზნით, ოუფენ ნეტი იწვევს ინდივიდუალურ კონსულტანტებს ინტერესთა გამოხატვაზე.

საკომუნიკაციო კამპანიის შემუშავებისა და განხორციელების მიზნით, ცხადდება ინტერესთა მოწვევა

„Log-In Georgia “- ს პროექტის ფარგლებში, „საკომუნიკაციო კამპანიის შემუშავებისა და განხორციელების“ მიზნით, ოუფენ ნეტი იწვევს საკონსულტაციო კომპანიებს ინტერესთა გამოხატვაზე.

„Log-In Georgia“-ს პროექტის წლიური ფინანსური აუდიტის განხორციელების მიზნით, ცხადდება ინტერესთა მოწვევა

პროექტ „Log-In Georgia“-ს წლიური (გასული 2022 და მომდევნო 2023, 2024 და 2025 წლები) ფინანსური აუდიტის  განხორციელების მიზნით, ოუფენ ნეტი აუდიტორული კომპანიებისთვის აცხადებს  ინტერესთა მოწვევას.