ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
წლიური ანგარიში