ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
Log in Georgia

ოუფენ ნეტი იწვევს დაინტერესებულ კონსულტანტებს ინტერესთა გამოხატვაზე, „OSS/BSS-თვის საჭირო ტექნიკური დოკუმენტაციის შემუშავებისთვის''

„Log-In Georgia“-ს პროექტის ფარგლებში ოუფენ ნეტი იწვევს  დაინტერესებულ კონსულტანტებს  ინტერესთა გამოხატვაზე,  „OSS/BSS-თვის საჭირო ტექნიკური დოკუმენტაციის შემუშავებისთვის.“

აბაშა-სენაკის მიმართულებაზე ოპტიკური ქსელის მშენებლობის მიზნით, ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდა

''Log-In Georgia''-ს პროექტის ფარგლებში მორიგი სახელწმიფო შესყიდვა გამოცხადდა.  ტენდერის შესახებ დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შემდეგ ბმულზე: 

ზუგდიდი-ხობის მიმართულებაზე ოპტიკური ქსელის მშენებლობის მიზნით, ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდა

''Log-In Georgia''-ს პროექტის ფარგლებში მორიგი სახელწმიფო შესყიდვა გამოცხადდა. ტენდერის შესახებ დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შემდეგ ბმულზე:   

საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის მიზნით, პროექტ „Log-In Georgia“-ს ფარგლებში „ოუფენ ნეტი“ აცხადებს მოწვევას ინტერესთა გამოხატვაზე

პროექტ „Log-In Georgia“-ს ფარგლებში, საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის მიზნით, „საქართველოს 5 რეგიონში ციფრული საჭიროებების შეფასების კვლევის“ განხორციელებისთვის, „ოუფენ ნეტი“ აცხადებს ინტერესთა გამოხატვას.