ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
Log in Georgia

„Log-In Georgia“-ს პროექტის ფარგლებში, “ციფრული ჩართულობის პროგრამის“ შექმნის მიზნით, ცხადდება მოწვევა ინტერესთა გამოხატვაზე

„Log-In Georgia“-ს პროექტის ფარგლებში „ოუფენ ნეტი“ იწვევს  საკონსულტაციო კომპანიებს  ინტერესთა გამოხატვაზე  „ციფრული ჩართულობის პროგრამის“  შექმნის მიზნით.

პროექტ Log-In Georgia-ს ფარგლებში, ინჟინრის საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის მიზნით, ცხადდება მოწვევა ინტერესთა გამოხატვაზე

საკონსულტაციო მომსახურების მიზანია ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველობა სამტრედია-ჩოხატაურის მიმართულებით  (დეტალები ხელმისაწვდომია სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში შემდეგ ბმულზე: 

„Log-In Georgia“-ს პროექტის ფარგლებში, იურიდიული და ტექნიკური ჩარჩოდოკუმენტების შემუშავების მიზნით, ცხადდება მოწვევა ინტერესთა გამოხატვაზე

„Log-In Georgia“-ს პროექტის ფარგლებში ოუფენ ნეტი იწვევს  საკონსულტაციო კომპანიებს  ინტერესთა გამოხატვაზე „ფართოზოლოვანი ქსელის ხარჯების შესამცირებლად იურიდიული და ტექნიკური ჩარჩოდოკუმენტის შემუშავების“ მიზნით.

პროექტ „Log-in Georgia“- ს ფარგლებში ცხადდება ინტერესთა გამოხატვა

  ა(ა)იპ ოუფენ ნეტი აცხადებს ინტერესთა გამოხატვას შემდეგ ვაკანსიაზე -"რადიოსიხშირის ელექტრომაგნიტური ველების სტანდარტების დანერგვა საქართველოში".   

ქობულეთი-ხელვაჩაურის მიმართულებაზე ოპტიკური ქსელის მშენებლობის მიზნით, გამოცხადებულია ელექტრონული ტენდერი

''Log-In Georgia''- ს პროექტის ფარგლებში მორიგი სახელწმიფო შესყიდვა გამოცხადდა. ტენდერის შესახებ დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შემდეგ ბმულზე: