ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
Log in Georgia

ევროპის 2018 წლის ელექტრონული სოკომუნიკაციო კოდის განახლების მიზნით, ოუფენ ნეტი იწვევს დაინტერესებულ კონსულტანტებს ინტერესთა გამოხატვაზე

„Log-In Georgia “-ს პროექტის ფარგლებში ოუფენ ნეტი იწვევს საკონსულტაციო კომპანიებს ინტერესთა გამოხატვაზე, თემა -  „FOR   LEGAL UPDATES FOR APPROXIMATIONS GEORGIAN LEGISLATION TO THE DIRECTIVE (EU) 2018/1972 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 11 DECEMBER 2018 ESTABLISHING THE EUROPEAN ELECTRONIC COMMUNICATIONS CODE“.

ოუფენ ნეტი იწვევს დაინტერესებულ კონსულტანტებს ინტერესთა გამოხატვაზე რადიომოწყობილობების ტექნიკური რეგულაციების დანერგვის ზეგავლენის ანალიზის ჩატარების ...

„Log-In Georgia “-ს პროექტის ფარგლებში,  ოუფენ ნეტი იწვევს საკონსულტაციო კომპანიებს ინტერესთა გამოხატვაზე „FOR CAPACITY BUILDING ON IMPLEMENTATION OF THE “TECHNICAL REGULATION ON RADIO EQUIPMENT“-ის  მიზნით.

ოუფენ ნეტი იწვევს დაინტერესებულ კონსულტანტებს ინტერესთა გამოხატვაზე, „OSS/BSS-თვის საჭირო ტექნიკური დოკუმენტაციის შემუშავებისთვის''

„Log-In Georgia“-ს პროექტის ფარგლებში ოუფენ ნეტი იწვევს  დაინტერესებულ კონსულტანტებს  ინტერესთა გამოხატვაზე,  „OSS/BSS-თვის საჭირო ტექნიკური დოკუმენტაციის შემუშავებისთვის.“

აბაშა-სენაკის მიმართულებაზე ოპტიკური ქსელის მშენებლობის მიზნით, ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდა

''Log-In Georgia''-ს პროექტის ფარგლებში მორიგი სახელწმიფო შესყიდვა გამოცხადდა.  ტენდერის შესახებ დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შემდეგ ბმულზე: 

ზუგდიდი-ხობის მიმართულებაზე ოპტიკური ქსელის მშენებლობის მიზნით, ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდა

''Log-In Georgia''-ს პროექტის ფარგლებში მორიგი სახელწმიფო შესყიდვა გამოცხადდა. ტენდერის შესახებ დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შემდეგ ბმულზე: