ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
Log in Georgia

ქედა-შუახევის მიმართულებაზე ოპტიკური ქსელის მშენებლობის მიზნით, ტენდერი გამოცხადდა

26.02.2024

''Log-In Georgia''-ს პროექტის ფარგლებში, ქედა-შუახევის მიმართულებაზე ოპტიკური ქსელის მშენებლობის მიზნით, ტენდერი გამოცხადდა. 

ტენდერის შესახებ დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შემდეგ ბმულზე: 

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=564451&lang=ge

განცხადების ნომერი: DEP240000012