ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
საინფორმაციო და სამუშაო შეხვედრები ქობულეთის მუნიციპალიტეტში