ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
შეხვედრა ევროკავშირის დელეგაციისა და ევროპის საინვესტიციო ბანკის წარმომადგენლებთან