ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
სამუშაო შეხვედრა აჭარაში