ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
ინტერნეტიზაციის საპილოტე პროექტის შემაჯამებელი ღონისძიება