ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
სამუშაო შეხვედრა გურიის რეგიონის ინტერნეტპროვაიდერთან