ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
საპილოტე ქსელის მშენებლობა