ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
შეხვედრა მცირე და საშუალო სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაციის წარმომადგენლებთან