ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
სამუშაო შეხვედრა ინტერნეტიზაციის სახელმწიფო პროგრამის საპილოტე რეგიონში