ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
კონფერენცია „ინვესტირება ფართოზოლოვან ინფრასტრუქტურაში“