საქართველოში ფართოზოლოვანი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
საკანონმდებლო ბაზა
PrintPDF

 

 

საქართველოში ფართოზოლოვანი ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა მთავრობამ 2016 წლის 28 ივლისს დაამტკიცა. იხილეთ დადგენილება #375