საქართველოში ფართოზოლოვანი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
Broadband for All
აშენებული ინფრასტრუქტურა
140 კმ და 00