საქართველოში ფართოზოლოვანი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
139 კმ და 33558
აშენებული ინფრასტრუქტურა
139 კმ და 33558