საქართველოში ფართოზოლოვანი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
პარტნიორები
PrintPDF
 დამფუძნებელი
 კოორდინატორი
 დაფინანსების წყარო
 დაფინანსების წყარო