საქართველოში ფართოზოლოვანი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
სამუშაო შეხვედრა გურიის რეგიონის ინტერნეტპროვაიდერთან