საქართველოში ფართოზოლოვანი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
140 კმ და 00
Broadband for All
აშენებული ინფრასტრუქტურა
140 კმ და 00