საქართველოში ფართოზოლოვანი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
139 კმ და 33896
Broadband for All
აშენებული ინფრასტრუქტურა
139 კმ და 33896