ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
შესყიდვები

ოუფენ ნეტი აცხადებს მოწვევას ინტერესთა გამოხატვის შესახებ: „უნივერსალური სერვისების დანერგვა საქართველოში“

პროექტ „Log-In Georgia“- ს  ფარგლებში,  ოუფენ ნეტი აცხადებს მოწვევას ინტერესთა გამოხატვის შესახებ: „უნივერსალური სერვისების დანერგვა საქართველოში“. მოწვევისა და კონკურსის დეტალები შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ  ბმულზე:

ქობულეთის სამიზნე გეოგრაფიულ არეალში ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის პროექტირება-მშენებლობის მიზნით, ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდა

ქობულეთის სამიზნე გეოგრაფიულ არეალში ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის პროექტირება-მშენებლობის მიზნით, ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდა. შესყიდვასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში

ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის პროექტირება-მშენებლობის მიზნით, გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი

ქობულეთის სამიზნე გეოგრაფიულ არეალში, ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის პროექტირება-მშენებლობის მიზნით, გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი.

სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვის მიზნით, ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდა

ოზურგეთის გეოგრაფიული არეალში ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, მათ შორის მონაცემთა გადაცემის ქსელის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი.  

ოუფენ ნეტი აცხადებს სახელმწიფო შესყიდვას

საქართველოში ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მაგისტრალების პროექტირება-მშენებლობის მიზნით, ოუფენ ნეტი აცხადებს სახელმწიფო შესყიდვას. პასიური ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის პროექტირება და