საქართველოში ფართოზოლოვანი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
ნინო ქუბინიძემ ''ღია სტუდიის'' ეთერში ინტერნეტიზაციის პროექტზე ისაუბრა