საქართველოში ფართოზოლოვანი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
ინტერნეტიზაციის საპილოტე პროექტის შემაჯამებელი ღონისძიება