საქართველოში ფართოზოლოვანი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
სამუშაო შეხვედრა ინტერნეტიზაციის სახელმწიფო პროგრამის საპილოტე რეგიონში