საქართველოში ფართოზოლოვანი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
კონფერენცია „ინვესტირება ფართოზოლოვან ინფრასტრუქტურაში“