საქართველოში ფართოზოლოვანი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
„სატელეკომუნიკაციო შეხვედრების“ (TMG) რიგით მეშვიდე კონფერენცია