საქართველოში ფართოზოლოვანი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
Log in Georgia

გარემოს დაცვისა და სოციალური მენეჯმენტის გეგმის საჯარო განხილვა 2 ივლისს მოეწყობა

PrintPDF
25.06.2021

გარემოს დაცვისა და სოციალური მენეჯმენტის გეგმის საჯარო ვირტუალური განხილვა გაიმართება მიმდინარე წლის 2 ივლისს, 15:00  საათზე. იხილეთ მოწვევის ბმული -

 https://zoom.us/j/96844457000?pwd=T0wrMTBqSU96ZGNqbVdyOTQxOTRLUT09

 განსახილველი დოკუმენტაცია  გამოქვეყნებულია „ოუფენ ნეტის“ გვერდზე

http://opennet.ge/geo/list/show/85-LOG-IN-GEORGIA-s-pirveli-etapis-farglebshi-garemosdatsviti-da-sotsialuri-martvis-gegmebi-momzadda-