საქართველოში ფართოზოლოვანი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
Log in Georgia

''LOG IN GEORGIA''-ს პირველი ეტაპის ფარგლებში, გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმები მომზადდა

PrintPDF
18.06.2021

Log-In Georgia-ს პროექტით გათვალისწინებული პირველი ეტაპის სამუშაოებისთვის, რომლის განხორციელებაც იგეგმება ქობულეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში და რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში, შემუშავდა გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმები.  

აღნიშნული გეგმის მიზანია, სამუშაოების განხორციელებისას, თავიდან იქნას აცილებული უარყოფითი ზეგავლენა ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე. 

დოკუმენტაცია ქვეყნდება პროგრამით დაინტერესებული მხარეებისთვის, გაცნობისა და შემდგომი განხილვის მიზნით.

ESMP(GE)-Kobuleti(Chakvi)-Chokhatauri.docx

 

ESMP(EN)-Kobuleti(Chakvi)-Chokhatauri.docx

 

ESMP(GE)-Racha-Lechkhumi.docx

 

ESMP(EN)-Racha-Lechkhumi.docx

 

 დოკუმენტაციის ვირტუალი საჯარო განხილვა გაიმართება 2021 წლის 2 ივლისს.  მოწვევის ბმული  გამოქვეყნდება 2021 წლის 25 ივნისს.