საქართველოში ფართოზოლოვანი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
შესყიდვები

სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვის მიზნით, ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდა

PrintPDF
12.08.2020

ოზურგეთის გეოგრაფიული არეალში ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, მათ შორის მონაცემთა გადაცემის ქსელის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი.

 

დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შემდეგ ბმულზე :

 https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=362487&lang=ge 

 

განცხადების ნომერი NAT200011968