საქართველოში ფართოზოლოვანი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
შესყიდვები

ოუფენ ნეტი სახელმწიფო შესყიდვებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის რედაქტირებულ, შუალედურ პაკეტს აქვეყნებს

PrintPDF
12.04.2018

საქართველოში ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის  ფარგლებში,  ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მაგისტრალების პროექტირება-მშენებლობის მიზნით,  ოუფენ ნეტი  სახელმწიფო შესყიდვებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის რედაქტირებულ (შუალედურ) პაკეტს აქვეყნებს.

დაინტერესებულ მხარეებს შორის ინტერაქტიული რეჟიმის მსვლელობისას დაფიქსირებული კითხვების საფუძველზე, აღნიშნულ დოკუმენტაციაში ცვლილებები განხორციელდა. იხილეთ დოკუმენტაციის განახლებული პაკეტი:

  Docs-edited.zip