საქართველოში ფართოზოლოვანი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
განცხადებები

STATUS QUO

PrintPDF
12.04.2018

ინტერაქტიული რეჟიმის მსვლელობისას კერძო სექტორის მხრიდან შემოსულ კითხვებზე პასუხები ხელმისაწვდომია:

http://opennet.ge/geo/list/show/38-kitkhva-pasukhis-rejimi

კითხვათა ნაწილის განმარტებებმა გამოიწვია სახელმწიფო შესყიდვებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის რედაქტირება. დოკუმენტაციის განახლებული, შუალედური პაკეტი ხელმისაწვდომია: http://opennet.ge/geo/list/show/44-oufen-neti-sakhelmtsifo-sheskidvebistvis-sachiro-dokumentatsiis-redaqtirebul-shualedur-pakets-aqveknebs

ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა კერძო სექტორის მხრიდან შემოსულ ბოლო კითხვაზე, რომლის დასრულებისთანავე გამოცხადდება სახელმწიფო შესყიდვა.