საქართველოში ფართოზოლოვანი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
შესყიდვები

სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვის მიზნით, ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდა

ოზურგეთის გეოგრაფიული არეალში ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, მათ შორის მონაცემთა გადაცემის ქსელის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი.  

ოუფენ ნეტი აცხადებს სახელმწიფო შესყიდვას

საქართველოში ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მაგისტრალების პროექტირება-მშენებლობის მიზნით, ოუფენ ნეტი აცხადებს სახელმწიფო შესყიდვას. პასიური ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის პროექტირება და

ოუფენ ნეტი სახელმწიფო შესყიდვებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის რედაქტირებულ, შუალედურ პაკეტს აქვეყნებს

საქართველოში ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის  ფარგლებში,  ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მაგისტრალების პროექტირება-მშენებლობის მიზნით,  ოუფენ ნეტი  სახელმწიფო შესყიდვებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის რედაქტირებულ (შუალედურ) პაკეტს აქვეყნებს.

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის მიზნით, ოუფენ ნეტი აქვეყნებს სახელმწიფო შესყიდვებისთვის საჭირო დოკუმენტაციას

საქართველოში ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის  ფარგლებში,  ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მაგისტრალების პროექტირება-მშენებლობის მიზნით,  ოუფენ ნეტი აქვეყნებს სახელმწიფო შესყიდვებისთვის საჭირო დოკუმენტაციას.  პასიური ოპტიკურ-ბოჭკოვანი

საკონკურსო საბჭო აცხადებს კონკურსს

"საქართველოში ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის" ფარგლებში, მთავრობის № 375 დადგენილების შესაბამისად, საკონკურსო საბჭომ ფინანსური ხელშეწყობის კომპონენტის სამიზნე გეოგრაფიული არეალის თითოეული ლოტისათვის თანადაფინანსების მოსაპოვებლად, კონკურსის გამოცხადების თარიღად განსაზღვრა 2016 წლის 31 ოქტომბერი.