საქართველოში ფართოზოლოვანი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
განცხადებები

შესყიდვების თარიღები გადავადდა

გაცნობებთ, რომ 16 მარტს, კითხვა-პასუხის რეჟიმის დასრულების ბოლო დღეს, ოუფენ ნეტში შემოვიდა 50-მდე კითხვა, რომელთა განხილვასა და პასუხების მომზადებას ესაჭიროება გარკვეული დრო. კითხვათა ნაწილის განმარტებები, სავარაუდოდ,  გამოიწვევს სახელმწიფო შესყიდვებისათვის საჭირო

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის მიზნით, ოუფენ ნეტი აქვეყნებს სახელმწიფო შესყიდვებისთვის საჭირო დოკუმენტაციას

საქართველოში ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის  ფარგლებში,  ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მაგისტრალების პროექტირება-მშენებლობის მიზნით,   ოუფენ ნეტი აქვეყნებს სახელმწიფო შესყიდვებისთვის საჭირო დოკუმენტაციას.    პასიური ოპტიკურ-ბოჭკოვანი

ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის მიზნით, ოუფენ ნეტი აცხადებს მოთხოვნას ინტერესთა გამოხატვაზე

საქართველოში ფართოზოლოვანი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის მეორე კომპონენტის ფარგლებში, ოუფენ ნეტი  აცხადებს მოთხოვნას ინტერესთა გამოხატვაზე. ინფრასტრუქტურის პროექტირება-მშენებლობით დაინტერესებულ მსურველებს გთხოვთ, სამი სამუშაო